Zr Anne Ugbor Chizurum doctor in Theologie en S.T.D.

Zr Anne Ugbor Chizurum doctor in Theologie en S.T.D.

Zr Anne Ugbor Chizurum, die sinds 2002 in het klooster in Lubbeek verblijft, verdedigde op 26 april 2013 haar doctoraal proefschrift met als titel: Living the Future in Dialogue: Towards a New Integral and Transformative Model of Religious Education for Nigeria in the 21ste Century.

Haar promotor was Prof. Dr. Didier Pollefeyt.

Na een vlotte presentatie en een skypeverbinding met een professor in Londen, kregen de professoren een duidelijk antwoord. Na de beraadslaging ontving ze haar doctorsbul, Dr in de theologie en S.T.D. en een beeldje van de Sedes Sapientiae als aandenken.

Dit is de derde zuster die haar studies beëindigd heeft en weldra naar Nigeria terugkeert.

We wensen haar veel inspiratie om haar werk te doen!