datum activiteit: 12-1-2019 10:00 - 10:00 exporteer activiteit

PREEKCURSUS EN CURSUS GEBEDSLEIDER 2018-2019

Vormingsprogramma : 8 zaterdagen van 10 tot 16 uur

Een initiatief van de D(ominicaanse) F(amilie) V(laanderen)
Plaats: Don Bosco parochiecentrum, Alsembergsteenweg 130 in Buizingen

12 januari
* voormiddag: P + G

Antoinette Van Mossevelde: relatie tussen O.T. en N.T.
* namiddag: oefeningen

P: dictie door Maarten Van Rompaey. 
G: oefeningen gebedsvieringen.


 

RSS