datum activiteit: 8-12-2018 10:00 - 16:00 exporteer activiteit

PREEKCURSUS EN CURSUS GEBEDSLEIDER 2018-2019

Vormingsprogramma : 8 zaterdagen van 10 tot 16 uur

Een initiatief van de D(ominicaanse) F(amilie) V(laanderen)
Plaats: Don Bosco parochiecentrum, Alsembergsteenweg 130 in Buizingen

8 december
* voormiddag: P + G

P + G: Bernard de Cock: sacramenten, rituelen en zang
* namiddag:

P: preekoefeningen. 
G: oefeningen gebedsvieringen.

RSS