Wie zijn de Dominicanen?

Dominicanen, ook predikbroeders genoemd, werden door Dominicus de Guzman in 1216 gesticht. Ze kregen als opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen, vooral op die plaatsen waar mensen op zoek zijn naar de zin van hun leven, waar ze vervreemd van zichzelf of hun omgeving zijn, waar ze onderdrukt worden en zoeken naar een teken van hoop.

Predikbroeders

Als predikbroeders willen ze zich bijzonder in dienst stellen van het Woord. Ze doen dat door preken, door les te geven, via publicaties of gewoon via de getuigenis van hun leven.

Om die opdracht waar te kunnen maken legde de orde altijd een sterke klemtoon op de studie en bezinning in verbondenheid met een gemeenschap.

Je moet immers eerst het Woord van binnenuit hebben geproefd, het hebben doorleefd alvorens je het aan anderen kan doorgeven.
    

Dominicanen over heel de wereld

De orde is verspreid over de hele wereld en ingedeeld in provincies. Die bestaan op hun beurt uit kloosters en huizen.

De orde kent drie takken: paters, zusters en leken. Samen vormen ze de ‘Familia Dominicana’.

 
null

9 mrt 2016

8 eeuwen dominicaanse traditie

1216-2016: een jubileum van maar liefst 800 jaar!

(lees meer...)